Kada kupujete aluminijumske rampe, morate se pobrinuti za nekoliko stvari:

 1. Bager sa gumenim ili metalnim gusenicama (ili valjkom).
 2. Dužina – dužina vaše rampe zavisi od dve stvari: dužine vašeg kasona/prikolica (gde ćete rampe voziti), proverite da li će rampe stati u prikolicu da ih možete spakovati unutra.
 3. Nagib rampe

Obračun je sledeći: pomnožiti visinu na koju se utovara sa 100 i podeliti sa 30 (nagib) i dobićete dužinu rampe koja će odgovarati 30% nagibu koji preporučuje proizvođač za sigurno utovarivanje.

         Utovarna visina (H) X 100
L = —————————————
30 (nagib)

Primer: 

           1.10 X 100
L = ——————– = 3,66 m            Po ovom primeru, rampe bi trebalo da budu približno 4m.
30 (nagib)

Rampe se mogu napraviti po vašem zahtevu.   

 1. Širina ruba i ivica. Postoje rampe sa ili bez ivica. Širina se određuje na osnovu širine gusenice. Prema tome, ako imate bager sa širinom gusenica 400 mm, rampe moraju biti širine 450mm (bez ivice).
 2. Nosivost zavisi od težine vaše mašine. Imajte na umu da ćete nekada promeniti mašinu i da će imati veću tonažu.
 3. Izuzetno je važno da se rampe proizvedu u skladu sa standardima i da isporuka novih rampi takođe dobije sertifikat od trgovca o podobnosti opreme (CE sertifikat).

UPUTSTVO ZA UPOTREBU RAMPI

 1. Postavite rampe na ravnu visinu utovara.
 2.  Tokom utovara motorna vozila treba blokirati.
 3. Utovarne rampe treba da budu osigurane prilikom utovara na stranicu kamiona ili prikolice na različite načine:
  sa osiguračem na donjoj strani rampe na stranicu kamiona
  – sa stezaljkom
  – sa lancem
 4.  Pre upotrebe očistite (kamenje, pesak) sa površine rampi.
 5. Prilikom utovara radne mašine pratite uputstva o nosivosti koji su napisani na tablici sa obe strane rampe.
 6. Maksimalni nagib rampe ne sme da pređe 30% od uspona ili 16,5 ° u stepenima.