Serijski broj mašine je toliko važan broj na kome možemo identifikovati tip mašine, godinu proizvodnje i na osnovu toga naći rezervne delove u katalogu. Zovemo je registarski broj mašine ili na kratko EMŠO.

Sa novim mašinama, takođe možemo saznati gde je mašina prodata, i koja dodatna oprema (čekićna instalacija, klima uređaj, centralno podmazivanje ….) koristeći serijski broj mašine.

Obično je označen serijski broj mašine:

  • na posebnoj ploči pričvršćenoj za mašinu
  • na računu, kada smo kupili mašinu
  • broj se nalazi negde na šasiji mašine

Ako imate katalog rezervnih delova, proverite da li vaš kataloški broj odgovara broju radne mašine mašine. Na samom katalogu rezervnih delova piše se o tome koji serijski broj mašine odgovara ovom kataloškom broju. Iste skice i rezervni delovi izgledaju isto, ali može postojati velika razlika.