Hidraulični čekić ili pikamer je uređaj koji menja hidraulični moć u uzastopnim šokove, koji se mogu koristiti kao konektor za rovova, bagera i minibagre za upotrebu u građevinskoj industriji:

– rušenje objekata
– lupa kamenja
– sečenje betona, asfalta
Oni se mogu koristiti u saobraćajnim radovima, kamenoloma i tunela, pod vodom …

Hidraulični čekić se odlikuje:

Tip kućišta:
– Zatvorena-tih
– Otvorena
Masu od 100 kg do 3 tona. Različiti proizvođači preporučuju različite težino, ali nekako svi dele ovu formulu:
 Težina hidraulični čekić u (kg) = težine bagera (kg) / 13 do 18

Tako, 7 tona bager koristi tešku čekić između 390 i 540 kg, za 22-tona bagera između 1.200 i 1.700 kg. Uz pravilan izbor čekića, takođe moramo uzeti u obzir protok nafte dozvoljavajući hidraulična pumpa na našem bagera.

U zavisnosti od svrhe upotrebe čekića to je takođe su pogodni špicevi. Špica nosi materijal, tako da je važno pravilan izbor vrste žica, kao i kvalitet proizvođača.