1. Provjerite napon gusenica (10-20mm) na centralni rolni svakih 10-15 radnih sata.

2. Izbegavajte previše brzo okretanje na asfaltu ili betonski podlogi.

3. Pažljivo vozite preko neravnog terena.

4. Kad vozite se izbegavajte izlivanju nafte. Gusenice odmah očistite.

5. Istrošeni delovi šasije (rolne, zubi) smanjšujejo vek trajanja gusenica.

6. Gumi gusenice čuvajte na mestu koje je zaštićeno od kiše i sunca